Våra tjänster

Svensk Evenemangssäkerhet är ett auktoriserat säkerhetsbolag som erbjuder säkerhetslösningar för alla typer av evenemang. Vår personal har gedigen utbildning, erfarenhet och ett stort engagemang. Vi säkerställer god service och säkerhet på allt från festivaler, konserter och idrottsevenemang till nattklubbar och restauranger i Stockholms nattliv.

Ordningsvakter

Ordningsvakter finns på plats för att säkerställa den allmänna ordningen. De har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.

En ordningsvakt får till exempel omhänderta en påverkad person som inte kan ta hand om sig själv eller om personen utgör en direkt fara sig själv eller andra. Ordningsvakter får även avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen, och om det inte är tillräckligt får ordningsvakter även tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

Ordningsvakterna fungerar även som ett stöd för publik- och entrévärdar under till exempel visitationsarbeten och legitimationskontroll på arenor och barytor, och de kan hjälpa till vid eventuella olyckor eller sjukdomsfall genom att bland annat bereda plats för sjukvårdare.

Vi har även ordningsvakter som har genomgått den så kallade arenautbildningen i polisens regi. Denna utbildning ger fördjupade kunskaper om hantering av stora folksamlingar och de situationer som kan uppstå i en arena eller liknande miljöer.

Kontakta oss om ni är intresserade av att hyra ordningsvakter av oss.

Publikvärdar

Publikvärden är den person som syns mest och har närmst kontakt med besökarna. Därför ställs höga krav på god service och social förmåga. Publikvärdarna kan ses som ett multiverktyg som sköter allt från visitation och bevakning till att svara på frågor och hjälpa besökare att hitta rätt i arenan. SES publikvärdar har goda erfarenheter av allt från biljettförsäljning, visitation och bevakning vid fotbollsderbyn och festivaler till att agera brandvakter i köpcentrum.

Våra publikvärdar håller en hög servicenivå har genomgått sjukvårds- och brandutbildning för att säkerställa att publik och besökare av våra evenemang ska känna sig trygga och professionellt bemötta.

Kontakta oss om ni är intresserade av att hyra publikvärdar av oss.

Entrévärdar

Våra entrévärdar jobbar idag i nattklubbsmiljö, restauranger och i VIP- och serveringsytor på arenor där alkohol serveras. Entrévärden hälsar gästerna välkomna och kontrollerar bland annat ålder och berusningsnivå på besökarna.

Våra entrévärdar är vana vid att samarbeta med ordningsvakt och serveringspersonal för att säkerställa att gällande serveringstillstånd efterlevs. Vi eftersträvar en hög servicenivå och god kommunikationsförmåga för att ge gäster en positiv upplevelse.

Kontakta oss om ni är intresserade av att hyra entrévärdar av oss.

Vi ringer dig

Fyll i ditt telefonummer nedan så ringer vi upp dig. 

Kontakta oss