Jobba som ordningsvakt

Som ordningsvakt ska du i första hand inrikta dig på att upprätthålla allmän ordning. I din tjänsteutövning har du rätt att bl a avlägsna, omhänderta och gripa personer. Allmänheten har som skyldighet att lyssna och åtlyda en ordningsvakt i dess tjänsteutövning. Ordningsvakten lyder under polisen och måste därför följa deras direktiv samt att rapportera till närmaste polisman om något inträffar.

En ordningsvakt ska vara fysiskt och psykiskt stabil. Du ska ha fallenhet för att kommunicera med stressade och aggressiva personer och kunna samarbeta med andra ordningsvakter och personal på arbetsplatsen samt polis. Vi ställer höga krav på våra anställdas människosyn och moral, detta kan du läsa mer om i vår värdegrund. Du bör kunna bibehålla fokus under press och ta snabba beslut och göra bedömningar om vad som är rätt för att säkerställa att den allmänna ordningen och säkerhet bibehålls i största möjliga mån. All vår personal kontrolleras även av länsstyrelsen årligen, vilket förutsätter att du är ostraffad och drogfri.

Du bör vara flytande i svenska - muntligt såväl som skriftligt - även om kunskaper i övriga språk är meriterande men inget krav. Då vi möter mycket turister välkomnar vi varmt kunskaper i engelska, tyska, spanska och franska. Vi arbetar främst kvällar och helger och anställningen är behovsanpassad med timlön. Vi ser även gärna kvinnliga sökanden då vi strävar efter att skapa en jämlik fördelning på våra arbetsplatser.

Vi ringer dig

Fyll i ditt telefonummer nedan så ringer vi upp dig. 

Kontakta oss