Sjukvård

 

Vår sjukvårdspersonal är grundligt utbildade för att ta hand om gästernas behov.

Olyckor och sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst och vår sjukvårdspersonal har stor erfarenhet från att arbeta under de förhållanden som råder under idrottsevenemang och festivaler. Sjukvårdspersonalen är alltid utrustade med akutsjukvårdsväska samt hjärtstartare.

Kontakta oss för mer information.