Ordningsvakter

 

Ordningsvakter finns på plats för att säkerställa den allmänna ordningen. Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan. Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

 Ordningsvakterna fungerar även som ett stöd för publikvärdarna under till exempel visitationsarbetet och de kan hjälpa till vid eventuella olyckor eller sjukdomsfall genom att bereda plats för våra sjukvårdare.

Våra ordningsvakter har genomgått den nya så kallade arenautbildningen i polisens regi. Denna utbildning ger fördjupade kunskaper om hantering av stora folksamlingar och de situationer som kan uppstå i en arena eller liknande miljöer.

Kontakta oss om ni är intresserade av att hyra våra ordningsvakter.