Jobba som Ordningsvakt åt SES

 Som ordningsvakt ska du huvudsakligen fokusera på att upprätthålla allmän ordning. I din tjänsten har du rätt att bl a avlägsna, omhänderta eller gripa personer och allmänheten har som skyldighet att lyssna och åtlyda en ordningsvakt i dennes tjänsteutövning. Ordningsvakten lyder under polisen och måste därför följa deras direktiv samt att rapportera till närmaste polisman om något inträffar.

 Kraven på en ordningsvakt är många, bland annat ska du vara i tillräckligt god fysisk form och vara psykiskt stabil. Du bör även ha lätt för att kommunicera med stressade och aggressiva personer och kunna samarbeta med andra ordningsvakter och värdarna i vår organisation, men även med övriga anställda på din arbetsplats. Du har en hög servicenivå och god förmåga att arbeta i stressiga och påfrestande situationer. Vi ställer höga krav på våra anställdas etik och moral och all vår personal kontrolleras av länsstyrelsen en gång per år vilket förutsätter att du är bland annat ostraffad och drogfri.

  Goda kunskaper i svenska språket - både i tal såväl som i skrift - är ett krav för att bli ordningsvakt, men kunskaper i andra språk är en merit för att kunna kommunicera med alla människor du kommer möta i ditt arbete. Vi arbetar främst kvällar och helger och anställningen är på behovsbasis med timlön. I enlighet med vår värdegrund ser vi gärna sökanden med varierande ursprung och vi välkomnar kvinnliga sökanden.

Kontakta oss för mer information.