Jobba som Ordningsvakt åt SES

 Som ordningsvakt ska du i första hand inrikta dig på att upprätthålla allmän ordning. I din tjänsteutövning har du rätt att bl a avlägsna, omhänderta och gripa personer. Allmänheten har som skyldighet att lyssna och åtlyda en ordningsvakt i dess tjänsteutövning. Ordningsvakten lyder under polisen och måste därför följa deras direktiv samt att rapportera till närmaste polisman om något inträffar.

 Som ordningsvakt ska du vara fysiskt och psykiskt stabil. Du har lätt för att kommunicera med stressade och aggressiva personer och att samarbeta med andra ordningsvakter, polis, publikvärdar och övrig personal i vår organisation. Du har en hög servicenivå och god förmåga att arbeta i stressade situationer. Vi ställer höga krav på våra anställdas etik och moral. All vår personal kontrolleras av länsstyrelsen en gång per år vilket förutsätter att du är ostraffad och drogfri.

  Goda färdigheter i att uttrycka sig i tal och skrift i det svenska språket är ett måste och kunskaper i engelska är en merit. Vi arbetar främst kvällar och helger och anställningen är behovsanpassad med timlön. Vi ser gärna kvinnliga sökanden och personer med varierande etniska bakgrunder.

Kontakta oss för mer information.